CHARITY DONATION
Hãy đánh giá chúng tôi !!!

CHARITY DONATION - QUỸ TỪ THIỆN

shopping - charity donation

Hi You,
Thanks for visiting our website where we share promotions, discounts, coupon when shopping online. Profits from the website will be donated for Charity Donation to help the homeless, orphans, the disabled and the poor ... in Viet Nam.
Our income mainly comes from a discount when you shopping through our link or click on the ads in the site. So, If you want to donate for Charity Donation, you just need to shop through the link at this website or click on the ads in this website.
" IF YOU CARE, PLEASE SHARE - LIFE'S GOOD"
Thank you very much. Have a nice day.

Chào bạn,
Cảm ơn vì đã viếng thăm website chúng tôi. Đây là một trang web chia sẻ chương trình khuyến mãi, giảm giá, cung cấp coupon khi các bạn mua sắm tại các trang web thương mại trưc tuyến. Lợi nhuận từ hoạt động của website sẽ được góp vào Quỹ Từ Thiện để giúp đỡ người vô gia cư, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, người nghèo ... tại Việt Nam.
Thu nhập của chúng tôi chủ yếu đến từ việc hưởng chiết khấu khi các bạn mua sắm qua liên kết của chúng tôi hoặc bấm xem quảng cáo trong website. Vì vậy để quyên góp vào Quỹ Từ Thiện các bạn chỉ cần mua sắm qua liên kết tại website này hoặc bấm xem quảng cáo tại website này.
"HÃY CHIA SẺ NẾU BẠN QUAN TÂM - VÌ CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN"
Cảm ơn các bạn. Chúc một ngày tốt lành.


Please just click on ads 1 time/week
Vui lòng chỉ bấm quảng cáo 1 lần/tuần